Obraťte se na
 profesionály

Bezplatně Vám vypočítáme úsporu, kterou získáte spoluprací s naší spisovnou.

Poradenská činnost

Pomáháme se založením, vedením i likvidací spisoven a archivů. Vypracujeme optimální spisový řád, navrhneme úspory při správě písemností i řešení dlouhodobé archivace. Komunikujeme s místně příslušným státním oblastním archivem při schvalování směrnic, předávání archiválií a při skartačním řízení.

Navrhujeme nejvhodnější způsob převodu dokumentů do elektronické podoby s možností následné centrální správy písemností.

 • analýza
 • vyhotovení spisového řádu
 • komunikace se státním archívem
 • vypracování skartačního řádu
 • návrh řešení digitalizace písemností
 • řešení pro centrální správu písemností
 • návrh řešení skartace

Uskladnění písemností

Písemnosti jsou přebírány na základě předávacího protokolu od původce a v přepravních klecích bezpečně převezeny do spisovny. Zde jsou roztříděny podle roku jejich vzniku, popř. tematického obsahu, podrobeny pečlivé evidenci a uloženy do regálů. Interní evidenční systém zajišťuje schopnost bezprostřední reakce na požadavek klienta v případě potřeby vyhledání a doručení uložené písemnosti. Prostory pro uskladnění písemností plně odpovídají zákonným předpisům, jsou zabezpečeny elektronickými systémy i 24-h ostrahou a jsou pojištěny proti případnému poškození či zničení.

Písemnosti převedené do elektronické podoby skladujeme v chráněných datových úložištích se zabezpečeným on-line přístupem. Způsob digitalizace, uložení a přístup k dokumentům je zpracován na základě analýzy podle individuálního zadání původce písemností.

 • bezpečný převoz do spisovny
 • uložení a evidence
 • roztřídění písemností
 • vyhledávání dokumentů
 • badatelna
 • vysoké zabezpečení archivních prostor
 • sledování skartačních lhůt
 • doručování písemností

Digitalizace

Zajistíme převod písemností do elektronické podoby. Po domluvě navrhneme optimální způsob digitalizace dokumentů a jejich další zpracování.

Data uložená v elektronické podobě bezpečně uložíme v digitálním archivu. Digitalizované dokumenty lze zpřístupnit on-line pomocí zabezpečeného internetového připojení.

 • vyhotovení skartačního návrhu
 • všechny velikostní formáty až po A0
 • elektronická spisovna a podatelna
 • výstup ve známych formátech
 • indexace, OCR, vyčítání čárových kódů
 • datové úložiště s přístupem přes webové rozhraní

Skartace

Po uplynutí skartačních lhůt písemností vyhotovíme skartační návrh, který předložíme původci/klientovi a následně příslušnému státnímu oblastnímu archivu ke schválení. Po obdržení písemného stanoviska, obsahujícího souhlas s navrženým rozsahem, předáme písemnosti ke skartaci. Na vyžádání zajišťujeme důvěrnou skartaci dle DIN 32757.

 • vyhotovení skartačního návrhu
 • provedení skartace dle DIN
 • sledování skartačních lhůt
 • vystavení potvrzení o skartaci
 • zajištění souhlasu státního oblastního archívu