Archivace a správa písemností pro resort MPSV

 

Na podzim roku 2016 uspěla společnost ARCHIVUM ve výběrovém řízení a získala zakázku na archivaci a správu písemností pro resort MPSV.

První výzvou, která nás v této zakázce potkala, bylo přemístění všech písemností z místa původního uložení, vzdáleného přibližně 80 kilometrů od spisovny ARCHIVUM v Brandýse nad Labem. Vzhledem k tomu, že využití skladovacích prostor v místě původního uložení písemností bylo časově limitováno, bylo nezbytné přemístit veškeré písemnosti resortu MPSV, to znamená (bezmála 350.000 archivačních krabic) 70.000 běžných metrů, v průběhu maximálně 4 kalendářních měsíců. Nutno říci že celý projekt probíhal již v době, kdy personální kapacity brigádníků, zejména v Praze a Středočeském kraji, nebyly neomezené.

Obratem jsme zpracovali logistický plán, který jsme předložili zástupcům zadavatele a za použití speciálních přepravních klecí, v součinnosti s několika spolehlivými dopravci jsme zajistili vlastními silami vyskladnění všech písemnosti z původního místa uložení. Zajistili jsme řádnou evidenci, transport přepravních klecí s písemnostmi do spisovny ARCHIVUM v Brandýse nad Labem, naskladnění do připravených regálových pozic, vytvoření zcela nové evidence a její protokolární předání zadavateli. Celá akce přemístění písemnosti do spisovny ARCHIVUM Brandýs nad Labem, trvala 3 měsíce a 9 dnů.


Mohlo by Vás také zajímat

Kontaktní formulář