Archivovat sám nebo využít služeb spisovny

Ušetřete a mějte dobrý pocit

Jakkoliv můžeme najít v náplni práce nejedné organizace atraktivnější činnosti, než právě archivaci a skartaci dokumentů, je nesporné, že právě odpovědná archivace, tedy správa písemností a péče o listinné dokumenty, má své opodstatnění. Většina z nás si tuto skutečnost uvědomí až v okamžiku, kdy nemá přístup k požadované listině, složce či šanonu nebo jej nemá v čase, určeném ke splnění daného úkolu či k vyřešení palčivého problému.

 

Na druhou stranu odpovědná archivace není až taková věda. Spisovna, mající dostatečné zázemí, zdatný personál, bohaté zkušenosti, bezpečnou infrastrukturu a celorepublikovou působnost, zajistí splnění běžných i náročných požadavků na uložení a správu písemností. A s velkou pravděpodobností také levněji než v případě, kdy se původce písemností bude zabývat správou archivu sám, tedy pomocí vlastních zaměstnanců a ve svých či pronajatých prostorách.

Pro klienty spisovny ARCHIVUM dále platí, že poskytované služby mohou být účtovány formou náhradního plnění a celkové finanční náklady tímto způsobem sníženy o dalších 36 % v případě, že klient je organizací, na kterou se přímo vztahují povinnosti, blíže popsané v § 81 odst. 2 Zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti.

Společnost ARCHIVUM je jedinou spisovnou v České republice, která má status zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Díky rozsahu poskytovaných služeb, díky vhodné organizaci pracovní náplně, zkušenostem v oblasti logistiky a chytrým řešením vnitřní infrastruktury bylo možné dosáhnout vysoké kvality poskytovaných služeb a zároveň dát příležitost zaměstnancům se sníženou pracovní schopností a invalidům.

Benefitem pro klienty, kteří se rozhodli či rozhodnou pověřit spisovnu ARCHIVUM péčí o svůj archiv, o své dokumenty, může být dobrý pocit. Dobrý pocit z toho, že podporují zaměstnávání osob, které mají mimořádně ztíženou pozici na trhu práce, a přesto pracovat chtějí.

Proto… ušetřete a mějte dobrý pocit!!!


Mohlo by Vás také zajímat

Jste offline. Zkontrolujte své připojení k internetu.

Kontaktní formulář