Náhradní plnění 2021

Zaměstnavatel na chráněném trhu práce (dříve – chráněná dílna) může nabízet své výrobky, zboží či služby v režimu náhradního plnění. Náhradní plnění je jednou ze tří možností, popsaných v § 81 odst. 2 Zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti, jak splnit, resp. nahradit zákonnou povinnost zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením. Taková povinnost se vztahuje na každou organizaci, mající více než 25 zaměstnanců.

Nesplnění výše uvedené povinnosti znamená pro zaměstnavatele odvod do státní pokladny za jednu OZP (osobu se zdravotním postižením) ve výši 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí kvartál daného kalendářního roku.

Ekvivalentem zaměstnávání jedné OZP je odběr výrobků, zboží či služeb v rámci náhradního plnění ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí kvartál daného kalendářního roku.

Průměrná měsíční mzda v národním hospodářství za první až třetí kvartál roku 2020 činila 34.611,- Kč. V meziročním srovnání tedy o 1.188,- Kč resp. 3,6% více než v roce 2019. Podobný nárůst lze očekávat i v roce 2021.

Odvod státu na 1 OZP za rok 2020 …         86.527,50

Náhradní plnění na 1 OZP za rok 2019 …   242.277 Kč

V modelovém případě, kdy organizace pořizuje služby archivace, správy písemností, skartace, digitalizace či archivační obaly od spisovny ARCHIVUM v režimu náhradního plnění v rozsahu 242.277 Kč, zbavuje se tak povinnosti platit do státní pokladny odvod ve výši 86.527,50 Kč. V součtu tak nakupuje uvedené zboží či služby o 36 % levněji.

Výpočet náhradního plnění a modelový příklad.


Mohlo by Vás také zajímat

Kontaktní formulář