Poradenská činnost

Pomáháme se založením, vedením i likvidací spisoven a archivů. Vypracujeme optimální spisový a skartační řád, navrhneme úspory při správě písemností i řešení dlouhodobé archivace. Komunikujeme s místně příslušným státním oblastním archivem při schvalování směrnic, předávání archiválií a při skartačním řízení.

V čem vám můžeme poradit

  • analýza stávajícího stavu
  • vyhotovení spisového a skartačního řádu
  • komunikace se státním oblastním archívem (SOA)
  • návrh řešení digitalizace písemností
  • řešení pro centrální správu písemností
  • návrh provedení skartace

 

Jste offline. Zkontrolujte své připojení k internetu.

Kontaktní formulář