Komerční spisovna ARCHIVUM

Už od roku 1997 je společnost ARCHIVUM spolehlivým poskytovatelem služeb archivace a správy písemností, jejichž rozsah pokrývá ucelený životní cyklus papírového i elektronického dokumentu – od jeho vzniku až po skartaci. Od ledna 2019 je společnost ARCHIVUM zaměstnavatelem na chráněném trhu práce – je tak oprávněna poskytovat své zboží a služby formou náhradního plnění a přinést svým klientům úsporu 36% oproti stávajícím nákladům.

V souladu s platnou legislativou provozuje společnost ARCHIVUM svou činnost na základě koncesní listiny a trvale plní kvalitativní a bezpečnostní standardy managementu jakosti ISO 9001:2015 a managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013.

Komerční spisovny ARCHIVUM komunikují s klienty bezpečně a efektivně prostřednictvím webové aplikace, poskytující rychlý a snadný přehled o uložených písemnostech.

Aktuality

Kontaktní formulář