Náhradní plnění

Kdo je zaměstnavatelem na chráněném trhu práce (dříve – chráněná dílna)?

Organizace, jejíž podíl zaměstnanců se zdravotním postižením tvoří více než 50 %, se může registrovat jako společnost na chráněném trhu práce. Tyto jsou popsané v § 81 odst. 2 písm. b) Zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti. Jako taková může nabízet své výrobky, zboží či služby v rámci náhradního plnění.

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění je jedna ze tří možností, popsaných v § 81 odst. 2 Zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti, jak splnit zákonnou povinnost organizací, mající více než 25 zaměstnanců, zaměstnávat minimálně 4 % osob se zdravotním postižením. 

Kdo může poskytovat náhradní plnění?

Zaměstnavatel, popsaný v § 81 odst. 2 písm. b) Zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti, registrovaný na chráněném trhu práce. O registraci mohou žádat pouze společnosti, které splňují podmínku zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením po dobu alespoň 12ti po sobě jdoucích měsíců.

Kdo má povinnost zaměstnávat OZP?

Každá organizace, která má více než 25 zaměstnanců.

Jak splnit zákonnou povinnost zaměstnávání OZP?

Zákon hovoří o třech možnostech, popsaných v § 81 odst. 2 Zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti, jak splnit povinný podíl.

  1. Přímé zaměstnání osob se zdravotním postižením.
  2. Odvod státu ve výši 2,5násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí kvartál daného kalendářního roku.
  3. Odběr výrobků, zboží nebo služeb od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce v rámci náhradního plnění.

Mohu spolu kombinovat možnosti plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením?

Ano, zaměstnavatel může libovolně kombinovat všechny tři způsoby plnění povinného podílu OZP, popsané v § 81 odst. 2 Zákona č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti.

Jaká částka, nakoupená v rámci náhradního plnění, odpovídá zaměstnávání 1 OZP?

Ekvivalentem zaměstnávání 1 osoby se zdravotním postižením je odběr výrobků, zboží či služeb v rámci náhradního plnění ve výši sedminásobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí kvartál daného kalendářního roku.

Jaké jsou sankce za nesplnění povinného podílu OZP?

Ze zákona může být uložena pokuta až do výše 1.000.000 Kč.

Kontaktní formulář